A Sustainability Acceleration Project (ASAP) är en arena för studenter, företag, experter och organisationer att lära av varandra och samarbeta för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

En campusturné med heldagsträningar för 400 studenter i hållbarhet och ledarskap sker på universiteten i Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå i november. Ett 50-tal studenter väljs sedan ut för att bli diplomerade som Framtidens Hållbarhetsledare. De deltar under en intensiv utbildningsvecka i november med fördjupningar, diskussioner och praktiska övningar med partnerföretagen. Examen sker i januari 2020.

– SCA värdesätter en dialog med studenterna om deras syn på skogen och ett aktivt skogsbruks roll i en framtida bioekonomi för klimatet, säger Hållbarhetschef, Katarina Kolar.

Den ökande medvetenheten om hållbarhet i alla livets aspekter kommer att fortsätta och öppnar nya möjligheter för skogsindustrin. Det ena är behovet av en omvandling till ett fossilfritt samhälle som kräver förnybara och återvinningsbara material. Detta görs redan idag från skogsråvara och med innovationer kommer nya möjligheter att komma. Andra trender är globalisering och ökande medelinkomst som kommer att leda till ökad efterfrågan på hållbara paket.

De flesta mätningar visar att omställningstakten till ett hållbart samhälle går för långsamt. Ska vi nå de globala målen krävs att alla sektorer hjälps åt. Miljömärkning Sverige och Sustainergies har därför startat A Sustainability Acceleration Project (ASAP) för att rusta morgondagens hållbarhetsledare.

– Vi är väldigt glada att ha med en aktör som SCA, med kunskap och resurser som kan göra skillnad på riktigt. Sverige behöver fler partnerskap med näringslivet när det gäller utbildning och innovation om vi ska nå målen i Agenda 2030. Det är dags att Sverige ökar takten och ASAP är vårt bidrag, säger Christian Quarles, kommunikationschef på Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel.

För SCA är ASAP också ett utomordentligt tillfälle att visa studenter över hela Sverige vilka möjligheter vi har som Europas största privata skogsägare att göra skillnad. SCAs värderingar och hållbarhetsprofil har stor potential att attrahera morgondagens medarbetare. Förutom att det är en råvara och kolsänka, har skogarna många andra värden som att främja biologisk mångfald, skapa arbetsmöjligheter, erbjuda möjligheter till rekreation och rehabilitering. I framtiden kommer dessa värden troligen att vara mer framträdande. Skogarna och skogsindustrin är en viktig aktör för att tillgodose morgondagens behov.

Fyra viktiga framtidsbranscher representeras i årets ASAP: innovation och digitalisering med Accenture, det gröna näringslivet med LRF, skogsindustrin med SCA och återvinningsbranschen med Stena Recycling.

​​​​​​​​ASAP grundades 2018 av Miljömärkning Sverige, som arbetar på regeringens uppdrag och Sustainergies. ASAP produceras årligen i partnerskap med relevanta aktörer från olika industrier och sektorer. ​

Bildtext: Mattias Carlsson och Maria Rumm. Foto: Michael Engman.

Publicerad 2019-09-11