Vid Ekmandagarna i Stockholm mottog Dr Amanda Mattsson stipendium på 500 000 kronor ur Alf de Ruvos minnesfond.

Amanda Mattsson tilldelades stipendiet för utvecklingen av nya principer för materialdesign av cellulosabaserade lättviktskompositer.

Baserat på tidsberoende statistisk brott-teori har Amanda Mattsson utvecklat en metod för materialdesign och introducerat ett nytt teoretiskt fundament för tidsberoende statistiska brott för pappersförpackningar. Genom Monte Carlo-simuleringar har Mattsson upptäckt en ny skalningslag för tidsberoende statistiskt brott.

Framställning av pappersförpackningar från skogen har länge spelat en huvdroll i svensk ekonomi. För wellpappförpackningar är krypegenskaperna av fundamental betydelse för kartongförpackningen, men de är också svåra att mäta och kvantifiera. Den praktiska nyttan är att man kan använda metoden för att utveckla resurssnåla och miljöanpassade förpackningar.

Alf de Ruvo var vice VD och ansvarig för forsknings och utvecklingsfrågor i SCA. Han gick bort år 2000 och en stipendiefond instiftades till hans minne.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 070 - 626 82 23

Publicerad 2019-01-29