Tisdagen den 22 maj genomförde SCA en kapitalmarknadsdag i Galtström utanför Sundsvall. Ett drygt fyrtiotal svenska och internationella investerare och finansanalytiker hade rest till Sundsvall för att delta. Ytterligare ett större antal deltog via den websända presentationen.

I Galtströms nyrenoverade ladugård presenterade SCAs ledning företaget. Temat för dagen var skog. Som Europas största skogsägare är skogen SCAs viktigaste tillgång och det är angeläget att de som placerar sina pengar i företaget förstår hur vi arbetar för att skapa värden ur och kring skogen.

- På femtio år har vår skog vuxit med femtio procent i volym levande, växande träd, medan de uthålliga avverkningsmöjligheterna har mer än fördubblats, sade Jonas Mårtensson, färsk i rollen som affärsområdeschef skog.

Men även andra aktuella ämnen togs upp. Ingela Ekebro berättade om det intensiva arbetet med att färdigställa och ansluta alla delar av den utbyggda Östrands massafabrik innan den tas i drift i juni. Mikael Källgren berättade om det nyligen annonserade samarbetet med det finska energibolaget St1 med målet att producera biodrivmedel av tallolja vid St1s raffinaderi i Göteborg. Mats Nordlander berättade om det förprojekt som utreder förutsättningarna och villkoren för att bygga världens största kraftlinermaskin i Obbola.

- Vi har en växande skogsresurs och vi har spännande projekt för att skapa högre värde ur varje träd, sammanfattade vd Ulf Larsson.

Efter förmiddagens presentationer så for deltagarna ut i skogarna i Galtström för att fördjupa sina kunskaper om SCAs skogsbruk. Vid den första punkten dök en grupp oväntade besökare upp. Ett drygt tiotal aktivister från Greenpeace kom för att överlämna ett brev från Sveriges Samers Riksförbund, som motsätter sig att SCA använder den snabbväxande contortatallen. Greenpeace framförde sin kritik av SCAs skogsbruk, överlämnade brevet från SSR och tackade för sig.

Deltagarna i skogsexkursionen fick se en slutavverkning, fick en redovisning av hur SCA arbetar med naturhänsyn och företagets engagemang i skogscertifieringsorganisationen FSC, samt fick till slut bidra till SCAs tillväxt genom att sätta ett antal plantor.

Publicerad 2018-05-24