Skogsvård är en viktig del i arbetet med att förvalta SCAs skogsinnehav. Genom att se till att skogen växer och är vital får vi värdefull råvara Skogsvården omfattar markberedning, röjning och plantering. Under 2017 utförde SCA skogsvård på totalt cirka 60 000 hektar i den egna skogen.

Markberedning är den åtgärd som lägger grunden till en god skogsvård genom att man förbereder marken för de plantor som ska planteras så att de får en optimal plats att växa på. Under 2017 markbereddes cirka 17 000 hektar.

32 miljoner plantor

Ett eller två år efter markberedning är det dags att plantera och under fjolåret planterade vi drygt 32 miljoner plantor på ca 16 000 hektar. Svensk tall var det vanligaste trädslaget och omfattade 75 procent av planteringarna. Utöver det planterade vi 13 procent contortatall, 11 procent gran och knappt en procent lärk.

– I snitt planterar vi 2 300 plantor per hektar, vilket motsvarar två till tre plantor för varje träd vi avverkar. Och plantorna kommer såklart från våra egna plantskolor, säger Leif Johansson som ansvarar för skogsvårdsfrågor vid stab skogsvård.

När träden sedan har vuxit och blivit ca 2-3 meter höga är det dags att röja, för att underlätta för kommande avverkningar och främja den framtida skogen. Under 2017 utfördes röjning på 26 000 hektar.

Kvalitetsdeklarationer

– Vi är väldigt bra på skogsvård, med en hög kvalitet till en bra kostnad. Det är tack vare att vi har jobbat länge med detta och att vi har en omfattande kvalitetskedja där vi följer upp allt vi gör med hjälp av kvalitetsdeklarationer. Tack vara det vet vi hur vi ska sköta skogen på bästa sätt för att säkerställa att vi får en hög kvalitet på framtidens råvara, säger Leif.

Digitaliserad skogsvård

Uppföljningen av skogsvården är digitaliserad sedan några år och från och med i år är den sista länken på plats.

– I år inför vi nämligen en digitaliserad återväxtkontroll. Det betyder att vi två år efter plantering besöker föryngringarna och se hur de växer och om de har drabbats av insektsangrepp och skador. Allt rapporteras in i våra datasystem via appar i mobilen, vilket underlätta datainsamlingen jättemycket, säger Leif.

Hjälper andra skogsägare

Förutom att utföra skogsvårdsåtgärder i den egna skogen jobbar SCA även med att hjälpa andra privata skogsägare som säljer virke till oss. Under 2017 omfattade skogsvårdsåtgärderna vi utförde åt andra skogsägare cirka 15 600 hektar.

Publicerad 2018-05-08