Idag publicerar SCA bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2017.

Rapporten hittar du här >>>

Tryckt version av års- och hållbarhetsredovisning börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 15 mars 2018.

Publicerad 2018-03-02