Miljövänlig energilagring och optimerade förpackningar gynnas av Alf de Ruvos Minnesfond. Varje år delas ett stipendium på 500 000 kronor ut till forskare inom området för cellulosafiberbaserade material. I år får två forskare, Dr Britta Andres och Dr Eric Borgqvist, dela på stipendiet. Alf de Ruvos Minnesfond bildades år 2000.

Britta Andres, Erik Borgqvist och Alf de Ruvo.

Dr Britta Andres tilldelas 250 000 kr för sina studier om pappersbaserade miljövänliga superkondensatorer vid Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN. Dessa energilagringsenheter är ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ till dagens superkondensatorer och batterier. Britta har utvecklat unika metoder och kompositmaterial med mikro- och nanocellulosa för att öka prestandan och sänka kostnaderna för tillverkningen av superkondensatorer. Forskningen är intressant för bland annat bilbranschen nu när efterfrågan på elbilar ökar. Idag är elbilar dyra och de stora batterierna innebär tunga investeringskostnader.

Britta är född 1986 och är uppvuxen i Tyskland, i byn Heeren-Werve som ligger i närheten av Dortmund.

Ny virtuell modell optimerar förpackningar

Dr Eric Borgqvist, tilldelas 250 000 kr för utveckling av en ny matematisk materialmodell för pappersbaserade material. Modellen innebär ett avsevärt steg framåt i arbetet att flytta produktutvecklingen från den fysiska till den virtuella världen. Fördelen är snabbare och effektivare produktutveckling, där antalet dyra tester i den fysiska världen kraftigt kan reduceras. Modellen förväntas t ex kunna förutspå när förpackningsmaterial spricker under konverteringen till en förpackning. Detta kommer att innebära stora besparingar både i tid, pengar och miljö.

Erik är född 1987 och uppvuxen i Karlshamn. Han arbetar idag som specialist på Tetra Pak Packaging Solutions AB i Lund.

Framställning av olika material från skogen har länge spelat en huvudroll i svensk ekonomi. Med hotet från ett förändrat klimat, krävs nya biobaserade material som kan frigöra oss från beroendet av fossila råvaror. Här har Sverige en unik möjlighet att ligga i framkant och låta trädets beståndsdelar vara byggstenar i processer för tillverkning av nya material i framtiden.

Alf de Ruvo

Alf de Ruvo var välkänd och respekterad i skogs- och pappersindustrin. Han hade flera ledande positioner och var bl a chef för SCAs avdelning för Forskning och Utveckling och vice vd i SCA. Han förde in mycket nya idéer i SCA och breddade forskningen, som länge var väldigt inriktad på massa, men Alf fokuserade även på papper och annan vidareförädling av cellulosafibern. Under sin karriär hade Alf också många styrelseuppdrag och var bl a styrelseordförande i den skogsindustriella forskarskolan (FPIRC) vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Han var mycket produktiv och publicerade mängder av vetenskapliga rapporter och artiklar i internationell fackpress. 2015 blev Alf invald i den internationella pappersindustrins Hall of Fame. Det är en organisation som varje år väljer in ett antal personer som har gjort betydelsefulla insatser för branschen.

Pressmeddelande:

Britta Andres Erik Borgqvist

Nominera kandidater

Publicerad 2018-02-01