2017 års julhälsning till SCAs medarbetare var en donation på 1,5 miljoner kronor till tre mottagare. Hur beloppet skulle fördelas mellan mottagarna avgjordes av de anställda genom en möjlighet att rösta på SCAs intranät. Mottagaren av det största beloppet blev Cancerforskningsfonden i Norrland.

1 204 medarbetare i SCA utnyttjade möjligheten att rösta på hur årets julklapp skulle fördelas. Resultat blev att Cancerforskningsfonden i Norrland får 928 000 kronor, Läkare utan gränser får 316 000 kronor och UNHCR, FNs flyktingorgan, får 256 000 kronor.

Pengarna kommer att överföras till de tre organisationerna med en varm hälsning om ett gott nytt 2018 från SCAs medarbetare.

Sundsvall den 4 januari 2018

Publicerad 2018-01-04