SCA går nu med i Fossilfritt Sverige och blir därmed den 300:e organisationen som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

- Vi har i många år arbetat systematisk och genomfört stora investeringar för att ersätta fossila bränslen med biobränslen och är idag fossilfria till 95%. Sedan 2010 har vi minskat våra utsläpp av fossil koldioxid med cirka 60%. Vi arbetar även aktivt med att utveckla nästa generations biobaserade produkter för att vara en del av den fortsatta omställningen, säger Katarina Kolar, hållbarhetschef på SCA.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fossilfritt. Genom att skriva under initiativets deklaration ställer sig aktörerna bakom att Sverige går före i klimatarbetet och lovar att sätta upp mål och genomföra konkreta åtgärder för att själva bli fossilfria. Bland aktörerna finns 180 företag, 40 kommuner, 9 regioner och landsting men också branschföreningar, intresseorganisationer, undervisnings- och forskningsinstitutioner och ett stift.

-SCA är Europas största privata skogsägare och vårt mål är att hela vår värdekedjan ska bli fossilfri, , fortsätter Katarina Kolar. Våra växande skogar binder netto flera gånger mer koldioxid varje år än alla utsläpp av fossil koldioxid från hela vår värdekedja. Våra produkter ersätter produkter med ett större kolspår. Våra biobränslen ersätter olja. Vindkraftverk på våra marker ger förnybar elektricitet. Vi bidrar på många sätt.

- Att så många stora företag gått med visar att näringslivet stöder visionen om att Sverige ska bli en fossilfri välfärdsnation men också att de ser konkurrensfördelar med att bli fossilfria och sälja klimatsmartar lösningar. Genom sin roll i den nya bioekonomin kan SCA dessutom bidra till att omställningen även innebär tillväxt för den svenska ekonomin, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Nationell samordnare är Svante Axelsson. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​

Publicerad 2017-12-20