Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen, SPCI, arbetar för att främja teknisk utveckling inom massa, papper och kartong. Vid årsskiftet tar Kristina Enander, fabrikschef på Ortviken, över ordförandeklubban.

SPCI är en anrik förening som bildades redan 1908 och har ca 2 400 medlemmar.

– Det känns hedrande, kommenterar Kristina utnämningen.

SPCI erbjuder flera arenor för kunskapsöverförande mellan ingenjörer och nätverkande med andra aktiva inom branschen. SPCI & Friends på Gröna Lund, seniormöten, tjejträffar och Höstmötet är några exempel på trevliga men viktiga tillfällen till nätverkande.

Kristina ser som sin största uppgift i föreningen att fortsätta arbetet med att skapa intresse för skogsindustrin men framför allt att locka yngre medlemmar.

– Skogen och skogsindustrin är en viktig och betydelsefull näring och det är jätteviktigt att vi får in de yngre. Det ger inte bara dem, utan även hela området viktig energi till utveckling, anser Kristina.

Det hon själv uppskattar mest är alla de värdefulla kontakter i branschen som hon har fått via SPCI.

– Förutom det har alla intressanta studiebesök varit väldigt givande, avslutar Kristina Enander.

SPCI ger även ut den branschledande tidningen Svensk Papperstidning.

Läs mer om SPCI på deras webbplats >>>

Sundsvall den 1 december 2017

Publicerad 2017-12-01