Kommentar till rapport från Greenpeace

I en rapport den 27 september, Wiping away the Boreal, riktar Greenpeace kritik mot bland annat SCAs skogsbruk och naturhänsyn.

SCA har under året fört en dialog med Greenpeace som bl a inbegripit möten i fält. Greenpeace krav är att SCA ska avstå från avverkningar i skog med höga naturvärden för att bevara den biologiska mångfalden i nordliga barrskogar.

SCA delar helt uppfattningen att skogens biologiska mångfald ska bevaras. SCAs stora skogsinnehav har inventerats med avseende på naturvärden och skog med höga naturkvaliteter undantas från skogsbruk i SCAs ekologiska landskapsplaner. Alla områden som ska avverkas inventeras omsorgsfullt och träd och områden som är viktiga för hänsynskrävande djur och växter undantas.

Totalt sparar SCA på eget initiativ mer än 20 procent av den produktiva skogen. Mer än vart femte träd blir en del av det naturliga kretsloppet och säkerställer en rik och varierad natur.

Denna omfattande omsorg om skogens alla värden gör också att SCAs skogsbruk uppfyller de krävande skogscertifieringssystemen FSC och PEFC, vilka gör det möjligt för kunder och konsumenter att köpa skogsprodukter som är baserade på ett ansvarsfullt skogsbruk.

Läs mer här >>>

För ytterligare upplysningar, kontakta

Björn Lyngfelt, SVP Communications
bjorn.lyngfelt@sca.com
Tel 060-19 34 98

Publicerad 2017-10-05