Åklagarmyndigheten har idag meddelat att förundersökningen avseende SCAs jakt- och flygrepresentation läggs ner.