Med anledning av den rapport som Greenpeace idag har publicerat om att skydda skogar i Archangelsk regionen, vill vi redogöra för SCAs arbete för hållbart skogsbruk.

SCAs användning av vedfiber består av både returfiber (insamlad återvunnen fiber) och färskfiber. All färsk vedfiber i våra produkter ska vara FSC®- eller PEFC™-certifierade, eller uppfylla FSC:s standard för kontrollerat virke.

Forest Stewardship Council, som är en oberoende, internationell medlemsorganisation, främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. SCA prioriterar FSC® som certifieringssystem och uppmuntrar alla leverantörer att arbeta för certifiering. Detta ser vi som ett viktigt verktyg för att sprida hållbart skogsbruk i världen.

Som Europas största privata skogsägare har SCA en långsiktig syn på en hållbar skogsförvaltning. Skötseln av SCAs skogar är certifierad enligt FSCs skogsbrukstandard.

2016 levererades till SCA 6,5 miljoner ton färskfiber i form av virke, massa, förpackningar, moderrullar och produkter från tredje part. 57 procent av fibern var FSC/PEFC-certifierad, 42 procent uppfyllde FSC:s kriterier för kontrollerat virke och 1 procent kom från kontrollerade leverantörer.

SCA har två enheter för produktion av mjukpapper i Ryssland (Sovetsk och Svetogorsk). Vid pappersbruket i Svetogorsk används 99 procent returfiber och 1 procent färskfiber. Till enheten i Sovetsk inhandlas 58 procent returfiber och 42 procent färskfiber. 100 procent av färskfiberleveransen till dessa bruk är FSC certifierad.

För närvarande diskuteras inom FSCs organisation hur Intact Forest Landscapes (där Archangelsk området ingår) ska inkluderas i certifieringsarbetet. Vi ställer oss bakom detta arbete och ser fram emot tydliga riktlinjer från världens mest respekterade organisation för skogscertifiering, FSC.

SCA för en dialog med Greenpeace om utvecklingen inom Archangelsk området, hållbart skogsbruk och införlivandet av Intact Forest Landscape i FSC.

Publicerad 2017-05-02