SCA införde sin uppförandekod redan 2004 och vårt arbete för sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och välmående miljö börjar med koden, men det slutar inte där. Nu lägger vi ytterligare fokus på området kring uppföljning och efterlevnad, s.k. ”Compliance”.

SCA har betydande verksamhet i cirka 100 länder, många med ledande marknadspositioner, och i olika kulturer. Detta innebär att SCA är exponerat för olika typer av risker. Vi har verkat för sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och välmående miljö genom vår Uppförandekod sedan 2004 och de många utmärkelser vi har vunnit inom detta område är en oberoende vittnesbörd om detta. Men att säkerställa att SCAs uppförandekod efterlevs på alla marknader och inom alla affärsområden kan vara en utmaning. Därför kommer SCAs nya "Compliance"-enhet att, tillsammans med SCAs juridiska team, internrevisioner samt koncernfunktionerna, säkerställa att SCA får en effektiv uppföljningsrutin.

Integrerad del i verksamheten

"Compliance är en viktig del i ett hållbart företag och en integrerad del av vår verksamhet som verkligen kan addera värde", säger Karin Henriksson, ny Vice President Compliance & Ethics och fortsätter:

Karin Henrikson, VP Compliance & Etihics
"En hel del affärsmöjligheter är beroende av att våra partners vet att vi är ansvarsfullt företag som håller samma nivå som dem själva. Detta inkluderar banker, finansiella marknader, kunder och konsumenter, samt affärspartners. Även investerare är mycket intresserade av att veta hur vi följer upp och efterlever det vi säger. Allt oftare får vi frågor som ofta kräver mycket detaljerade svar. Vi, i sin tur, ställer samma krav på våra leverantörer."

Fokus på avgörande områden
Ett viktigt fokusområde för enheten i år är att förbereda för det nya hygienföretaget, om den planerade uppdelningen av bolaget godkänns på årsstämman. Detta inkluderar arbete i samband med det pågående förvärvet av BSN Medical.
"Det är verkligen en super intressant tid", säger Karin och fortsätter:
"Vi kan inte bygga allt på en dag, men vi kan identifiera var vi ska börja och prioritera de områden som är mest avgörande".

 

Läs mer om uppförandekoden

Publicerad 2017-05-02