Begagnade pappershanddukar som slängs i soporna är i själva verket en resurs. SCA testar en ny tjänst till sina kunder där använda pappershanddukar återvinns lokalt till nya mjukpappersprodukter.

Många företag, inte minst inom tillverkningsindustrin, tänker i nya banor kring hur deras produkter används och vad som är möjligt att återvinna. FN:s mål för hållbar utveckling och koncept som cirkulär ekonomi driver upp takten på företagens innovationsarbete. Det gäller att hitta mer resurseffektiva metoder i produkternas design, i själva produktionen och i erbjudandet av tillhörande tjänster. Det handlar inte minst om att behålla konkurrenskraften.
Under 2016 inledde SCAs varumärke Tork pilotprojekt i Tyskland och Nederländerna för att utforma ett nytt kretslopp för pappershanddukar. Resultatet är en tjänst där använda pappershanddukar samlas in från toaletterna hos kunderna och återvinns lokalt till nya mjukpappersprodukter i SCAs fabriker.

Kunddrivet behov
Åsa Degerman arbetar i SCAs innovationsgrupp
– Ur ett hygienperspektiv är pappershanddukar överlägsna alla andra lösningar, säger Åsa Degerman, som tillsammans med Sara Lundström arbetar i SCAs innovationsgrupp Waste-to-Resource (Avfall-till-Resurs). Men de utgör samtidigt cirka 10–25 procent av det totala kontorsavfallet. Föga överraskande har kunderna önskat sig mer hållbara lösningar för handdukar eftersom de jobbar mot minskat avfall. Det ökar efterfrågan på den här typen av tjänster.
– I dagsläget hamnar använda pappershanddukar i sopstationernas förbränningsugnar, på soptippen eller, i enstaka fall, på komposthögen. Fram tills nu har det inte varit fråga om någon som helst återvinning­ så det finns en enorm potential i att använda dessa resurser mer än en gång.

I EU diskuteras lagförslag som ska leda till en mer cirkulär ekonomi, och detta sätter ytterligare press på företag och andra organisationer inom EU.

Mycket positiva reaktioner
Den nya Tork-tjänsten är ett samarbete mellan bland annat kunder, leverantörer av servicetjänster och SCAs mjukpappersbruk – några av aktörerna som behöver vara involverade i förädlingskedjan från avfall till mjukpapper för att tjänsten ska fungera.

Kunderna har varit översvallande positiva.

– De är nöjda med servicen som de tycker fungerar smidigt och som inte heller har ökat arbetsbelastningen för lokalvårdarna, fortsätter Åsa Degerman.

Under 2017 kommer SCA att erbjuda denna service till fler kunder i Tyskland och Nederländerna.

Publicerad 2017-04-18