Jag har idag (11 april, 2017) förhörts angående misstanke om mutbrott av åklagare Alf Johansson. Misstanken är, enligt min uppfattning, helt grundlös.

Jag blev delgiven misstanke redan innan förhöret började. Detta kan tyckas bakvänt, då det är först under själva förhöret som åklagaren får information och svar på avgörande frågor. Men att inleda med delgivning är en etablerad praxis, för att personer som förhörs ska få full kännedom om eventuella anklagelser och kunna bemöta dem på bästa sätt.

Bakgrunden är följande: jag blev under min tid som VD för Handelsbanken inbjuden till Holmens jakter utanför Norrköping av bankens vice styrelseordförande Fredrik Lundberg. Eftersom jakterna arrangerades av ett externt bolag, rådgjorde jag bland annat med bankens dåvarande styrelseordförande Hans Larsson innan jag accepterade.

Mitt deltagande har således skett fullständigt öppet och med min uppdragsgivares uttryckliga medgivande.

Jag har också sedan jag blev styrelsens ordförande deltagit i två älgjakter. Vid båda dessa tillfällen har jag i god tid innan kontaktat den som arrangerat jakten för Holmens räkning och bett att få betala för jakten. Jag har därefter, mot faktura, betalat till Holmens Skog AB. Jag har också stått för resor och logi själv.

Enligt de juridiska experter jag konsulterat har mitt deltagande därmed varit helt i sin ordning och enligt gällande lag.

Nu gör dock åklagaren en annan bedömning, initialt.

Min avsikt är därför att fortsätta samarbeta fullt ut med åklagaren och hans medarbetare för att bringa klarhet i detta ärende.

Linköping, dag som ovan

Pär Boman

För ytterligare information kontakta:

Pär Boman, styrelsens ordförande + 46 768-947 085

Johan Eriksson, advokat + 46 768-947 093

Publicerad 2017-04-12