Sju av tio svenskar går till jobbet fast de är förkylda eller har feber. Av de som stannar hemma är det 81 procent som ändå arbetar, 27 procent gör det ofta och övriga någon gång ibland. Det visar en landsomfattande undersökning* som Yougov genomfört på uppdrag av SCA.

Vi har nu kommit in i månaden som har blivit ett begrepp på senare år – Vabruari. Under årets andra månad skjuter sjuktalen i höjden på landets arbetsplatser, skolor och förskolor. I februari 2016 registrerade Försäkringskassan en ny rekordmånad, ca 790 000 dagar för vård av sjukt barn (VAB), att jämföra med ca 680 000 året innan. Sjukfrånvaron för vuxna var nästan 200 000 under samma period.

Men det är en siffra som egentligen borde var ännu högre. För svensken stannar inte hemma i onödan visar undersökningen. Sjuknärvaro har blivit ett nytt begrepp. 68 procent uppger att de gått till jobbet en eller flera gånger under senaste året fast de känt sig sjuka.

Och av de som stannar hemma jobbar 27 procent ofta trots att de är sjuka och 54 procent gör det ibland.

Ulrika Husmark, mikrobiolog på SCA
– Vi måste våga tala om sjuknärvaro. Det får inte vara tabu att fråga en kollega om hen egentligen borde vara hemma. Man ställer frågan av omtanke, inte bara för att man är rädd för att bli smittad själv utan också för att den som är sjuk behöver vila, säger Ulrika Husmark, mikrobiolog på SCA.

Undersökningen visar också varför många är beredda att riskera att smitta sina arbetskamrater eller lämna barnen på dagis trots att de inte är helt friska. Den främsta förklaringen till sjuknärvaron är att det är för dyrt att stanna hemma (34 procent). Lika många uppger att det inte finns någon som kan ta över deras arbetsuppgifter och 35 procent att de inte känner sig tillräckligt sjuka för att stanna hemma. Åtta procent tycker det är tråkigt att vara hemma och saknar sina arbetskamrater.

Främsta förklaringen till de höga sjuktalen i februari är ett sämre immunförsvar efter årets mörkaste månader och att vi vistas mycket inomhus och ofta i stora grupper på skola och förskola. Det finns dock sätt att hålla nere antalet sjukdagar.

– Det viktigaste är naturligtvis att vi stannar hemma när vi blir sjuka. Speciellt i början av varje sjukperiod då vi smittar mest. När det gäller vinterkräksjukan är det dessutom viktigt att stanna hemma åtminstone två dygn efter att vi känner oss bra. Vinterkräksjukan är lurig och smittar även när vi tror att vi är friska, säger Ulrika Husmark, mikrobiolog på SCA.

Immunförsvaret bygger vi upp genom att sova tillräckligt många timmar, äta bra mat, motionera och se till att få frisk luft. Den som tar hand om sitt immunförsvar smittas inte i samma omfattning.

– En god handhygien och att vi tvättar händerna efter varje gång vi rört oss i offentliga miljöer gör att vi inte smittas lika lätt. Vår globala undersökning Hygiene Matters visar dock att ungefär var femte svensk slarvar med att tvätta händerna, så där finns en stor förbättringspotential. Likaså att både vuxna och barn lär sig att nysa och hosta i armvecket, säger Ulrika Husmark.

Den aktuella undersökningen ställde också frågan vad vi stör oss mest på i sjukdomstider. Det visades sig att varannan svensk stör sig på föräldrar som lämnar barn på dagis och skola innan de är friska och 39 procent på föräldrar som tar med sina sjuka barn till jobbet. Var tredje person (29 procent) blir irriterad på kollegor som går till jobbet innan de själva är friska. Dessutom stör vi oss på personer som går på bio, teater och liknande när de är sjuka (22 procent) och på de som flyger, åker buss eller tåg (19 procent).

* Undersökningen genomfördes under januari månad 2017 av undersökningsföretaget Yougov på uppdrag av hygienföretaget SCA. Sammanlagt tusen personer som förvärvsarbetar tillfrågades.

Publicerad 2017-02-01