Med anledning av medieuppgifter som förekommer om eventuella bud på bolagets hygienverksamhet, respektive skogsindustriverksamhet, vill vi klargöra att SCA inte kommenterar denna typ av uppgifter.

SCA fokuserar på det som bolaget kommunicerade den 24 augusti 2016 vad gäller bolagets hygien- och skogsindustriverksamheter: Initierat arbete för att föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; hygien och skogsindustri.

Publicerad 2017-02-02