Endast 5 mm lång men granbarkborrarna kan förstöra stora virkesvärden i skogsbestånden. Att hitta dessa små djur är väldigt tidsödande och hundar kan, med sitt känsliga luktsinne, hitta dem på över 100 meters håll under goda förhållanden.

Aska är en rutinerad sökhund och den här dagen gör hon en insats hos Lars Göran Stridh i Västerböle sydväst om Sundsvall.

– Läget med granbarkborrar är allvarligt, så det gäller att snabbt hitta de träd som har drabbats. Hundarna är effektiva och hjälper oss att prioritera rätt områden vid avverkningen så att vi får ut de angripna träden medan virket fortfarande är friskt och skogsägarna kan få full betalning för det. Samtidigt minskar vi angreppen framöver, eftersom borrarna följer med ut ur skogen i stället för att vara kvar och massföröka sig, förklarar Andreas Mattsson, SCAs virkesköpare i området.

Anette och Aska jobbar

Annette Johansson, Askas matte och ägare av Snifferdogs Sweden, förklarar att hundens jobb är att hitta en angripen gran. Sedan blir det hennes tur att kontrollera träden runt omkring. Alla angrepp markerar hon i en GPS. En hund kan söka igenom tio hektar på en timme, vilket är ett mycket större område än vad en människa klarar av på motsvarande tid. Hundar kan känna lukten av angrepp på över 100 meters håll under goda förhållanden. Just idag är det fuktigt, så luften bär dofterna extra bra, berättar Annette Johansson. Hundar hittar även angrepp som är högt uppe på stammarna och som därför är extra svåra att se.

– Tack vare hundarna har vi kunnat rädda virkesvärde både för privata skogsägare och för SCA. Det är mycket möjligt att vi lejer in dem igen om problemen fortsätter, avslutar Andreas Mattsson.

Hela artikeln finns i Magasinet Shape no.4/2016

Text: Kerstin Olofsson
Foto: Frida Sjögren

Publicerad 2017-01-19