Som SCA tidigare meddelat har bolaget varit föremål för en utredning av den polska konkurrensmyndigheten. Myndigheten har nu meddelat sitt beslut och utfärdat ett bötesbelopp på 700 000 euro.

Som SCA meddelade den 1 juli 2016 har bolaget gjort avsättningar för bötesbeloppet. Avsättningen redovisades som en jämförelsestörande post i andra kvartalet 2016. SCA delar inte den bedömning som ligger till grund för beslutet och avser att överklaga det. SCA inställning är att alltid följa gällande konkurrenslagstiftning i enlighet med bolagets uppförandekod.

Publicerad 2017-01-05