Den här månaden meddelades det att SCA är bäst i Sverige på att visa upp sitt hållbarhetsarbete online, enligt rapporten ”Webranking 2016” av Comprend. Bland annat fick SCA den högsta poängen för CSR i Sverige, tillsammans med Stora Enso och SSAB.

Hållbarhet var det näst mest prioriterade avsnitt i årets Webranking och där fick SCA 87% av den maximala poängen (jämfört med förra årets 78%). Rapporten visar att SCA är mycket transparenta om sitt hållbarhetsarbete i sina online-kanaler. Bland annat uppskattas det att SCA presenterar av data inom både miljömässiga och sociala områden, liksom tydligt kommunicerade mål och uppföljningsåtgärder.
SCAs nya digitala hållbarhetsredovisning har även den bidragit till poängökningen.

Överlag visar Webranking rapporten att många företag fortfarande släpar efter när det gäller att dela sin hållbarhetsinformation på webben. I år var den generella måluppfyllelsen endast 32%.

"Undersökningen visar på att de europeiska företagen måste ta frågan om transparens inom hållbarhetsområdet på större allvar" säger Tommy Borglund, Director CSR på Hallvarsson & Halvarsson.

Publicerad 2016-11-29