SCA har utvecklat en ny, spännande teknik som gör det möjligt för oss att omvandla en restprodukt vid massatillverkning – svartlut – till förnybar bensin och diesel. Vår pilotanläggning i Obbola utanför Umeå blir den första av sitt slag när den tas i bruk i början av 2017.

Anläggningen kommer initialt att ha kapacitet att producera ungefär en liter bensin och diesel per timme men som Anders Hultgren, utvecklingschef vid SCA Energy förklarar så är ambitionen att öka produktionen.

– Målet är att kunna producera biodrivmedel i större skala vid någon eller flera av våra anläggningar i Östrand, Obbola eller Munksund. Men först ska vi bygga och få igång pilotanläggningen, sedan utvärdera projektet innan vi kommer så långt att vi fattar beslut om en fortsättning.

Fungerar det som Anders Hultgren hoppas, kan det bli intressant för andra anläggningar, både i Sverige och i resten av världen. Kontakter med fordonsindustrin visar att de är intresserade, särskilt eftersom det inte krävs några ombyggnader av fordon eller mackar. Framtida kunder för SCAs nya produkt skulle exempelvis kunna vara oljebolag, distributörer eller bussbolag.

Anders Hultgren är nöjd över att kunna bana väg för utvecklingen. – Det är spännande, vi kommer in på en helt ny marknad. Vår nya produkt ökar värdet på anläggningen som kan öka sin produktion i takt med att vi blir bättre på att ta vara på restprodukterna. I ett större perspektiv bidrar vi till att lösa klimatfrågan när vi kan byta ut fossila drivmedel och kemikalier mot förnybara.

Publicerad 2016-09-07