Vid ett sidoevenemang till FNs generalförsamling i New York den 23 september lanserade SCA och FN-organet WSSCC tillsammans rapporten ”Hygiene Matters 2016/17”. Huvudtalare var Amina Mohammed, styrelseordförande i WSSCC och miljöminister i Nigeria samt Ewa Björling, ledamot i SCAs styrelse och tidigare Sveriges handelsminister.

Via initiativet Hygiene Matters har SCA sedan 2008 samlat in insikter och konverserat kring vikten av hygien samt vilken roll det har i ett globalt perspektiv. En viktig del av initiativet är rapporten Hygiene Matters. Årets rapport syftar till att öka medvetenheten av åtgärder hos viktiga intressenter genom att lyfta fram de tabun och stigman som finns kring specifikt inkontinens och menstruation.
Rapporten tar även upp värdet av att investera i hygien samt visar upp innovationer och transformativa lösningar. Rapporten tar även upp de viktigaste resultaten från den globala undersökningen som SCA beställt, där perspektiv från mer än 12 000 respondenter i 12 länder i viktiga hygienfrågor sammanställs. För första gången producerade SCA rapporten i samarbete med FN-organet WSSCC (Water, Supply & Sanitation Collaborative Council).

Ewa Björling, ledamot i SCAs styrelse och tidigare Sveriges handelsminister. Foto: Ira Fox Photography
"Vi är mycket stolta över att ha samarbetat med WSSCC att skapa årets rapport, en global studie av hygienfrågor som berör hela världen", säger Ewa Björling. "Alltför ofta dessa frågor skjuts åt sidan och adresseras inte. Som om de inte existerar. Detta är oacceptabelt om vi ska ha en mer hållbar och friskare värld. "

FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) 17 handlar om partnerskap och Amina Mohammed betonade vikten av gränsöverskridande partnerskap för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen och lyfte fram partnerskapet mellan SCA och WSSCC som ett bra exempel.

"Vi är hängivna till att hitta hygienlösningar, skala upp dem och genomföra dem i praktiken, inte bara på lokal nivå utan på en global nivå", sade hon. "Låt oss inte lämna någon bakom."

Huvudtalarna åtföljdes av en paneldiskussion där Kersti Strandqvist, SVP Group Sustainability SCA, Archana Patkar, programchef WSSCC, Guido Schmidt-Traub, verkställande direktör, UN Sustainable Development Solutions Network och Jason Morrison, chef för CEO Water Mandate. Panelen diskuterade betydelsen av hygien från en SDG och partnerskap-vinkel, delgav sina olika perspektiv och åsikter samt diskuterade vad som behövs för att se förändring och förbättring av hygienstandarden i världen.

Representanterna vid evenemanget bestod av personal både från FN-organ, icke-statliga organisationer och förespråkare inom hygien och hälsa.

Om Hygiene Matters:

Hygiene Matters initiativet är en plattform som syftar till att skapa en global dialog kring hygien, hälsa och välbefinnande, förbättra hygienstandarden i hela världen samt bryta tabun kring frågor som menstruation och inkontinens. Initiativet har har en bred ansats och inkluderar komponenter såsom Hygiene Matters rapporten och Hygiene Matters Survey.

Publicerad 2016-09-28