Med den nylanserade appen SpaceLAB kan detaljhandeln planera produktplacering på hyllorna i en virtuell miljö. Något som innebär att de sparar både tid och kostnad.

SCA samarbetar med Lab4242, ett utvecklingsföretag inom virtual reality, för att producera SpaceLAB – en app i vilken detaljhandlare kan promenera i butiken, passera hyllor, ta bilder och placera eller ta bort produkter, allt i en virtuell verklighet. Detta gör hyllplaneringen mer effektiv.

Justin Hazendonk, Customer Marketing Manager, som har varit involverad i projektet från början, förklarar: "Vi har utvecklat en lösning som verkligen gör skillnad i våra kunders verksamhet. Före SpaceLAB krävdes mycket tid och pengar för butikerna att utforma ett planogram (schema över produkters placering i en butikshylla). Med utvecklingen av SpaceLAB effektiviteras processen genom att hyllplaneringen är rätt från början."

SpaceLAB har hittills lanserats i Nederländerna.

Publicerad 2016-08-04