Som tidigare kommunicerat är bolaget Productos Familia S.A., Colombia, där SCA äger 50 procent av aktierna, del av en utredning hos konkurrensmyndigheten i Colombia. Familia har nu meddelats fällande dom i en antitrustutredning avseende barnblöjor. Ärendet som avser Familia och tre andra bolag på marknaden gäller aktiviteter som pågått fram till 2012. Familia tilldöms böter om cirka 97 MSEK.

SCA kommer med anledning av den nu meddelade domen att göra en avsättning på cirka 97 MSEK. Beloppet kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under det andra kvartalet 2016.

SCA tar ärendet på största allvar. Efter 2013 har SCA medverkat till att Familia uppdaterat sin uppförandekod vilket vi även nämner i vår hållbarhetsredovisning, sid 43. Familias uppförandekod är idag i linje med SCAs och bygger därmed på internationella normer såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s Global Compact-principer.

Samtliga frågor i ärendet hänvisar vi till Familia.

Publicerad 2016-06-29