Snart utgör ”Millennials” - människor födda tidigt 80-tal till omkring 2000 - hälften av arbetsstyrkan i världen. Hur är de som anställda och som konsumenter? I det nya numret av Shape får du möta denna uppkopplade generation och hur de agerar i sin vardag.

Du får även läsa om Rockaya Aidara på FN-organet WSSCC som hjälper flickor och kvinnor att får tillgång till en livsförändrande resurs - toaletter.

Dessutom finns en artikel om SCAs testanläggning i norra Sverige som ska producera motorbränsle av en biprodukt från massaproduktionen. Det är en innovation som kan öppna upp en helt ny marknad.

Fakta om Shape
Shape är en tidning från SCA, främst riktad till kunder, aktieägare och analytiker, men också till journalister, opinionsbildare och andra som är intresserade av SCAs verksamhet och utveckling. Shape ges ut fyra gånger per år. Shape ges också ut på engelska, spanska, tyska, franska, holländska och italienska.

 

Publicerad 2016-06-10