SCA lever upp till principerna i inhemsk och internationell lagstiftning såsom FN:s Global Compact.

SCA betalar i genomsnitt mer än 25 procent i skatt på vinsten på de 100 marknader vi är verksamma på. Totalt betalade SCA 2,2 miljarder i bolagsskatt världen över under 2015.

Bolagsskatt är bara en av många skatter som ett bolag betalar. I Sverige betalar SCA ca 1 miljard kronor i löneskatter utöver flera punktskatter. Försäljningen i Sverige uppgår till 5,7 miljarder kronor och står för ca 5 procent av SCAs totala omsättning.

Enligt svensk skattelagstiftning medför förlustavdrag och investeringar avdrag i bolagsskatten specifikt. Från 2007 har SCA investerat över 18 miljarder kronor i den svenska verksamheten och vi står nu inför en investering i Östrands massafabrik på närmare 8 miljarder kronor samt stora investeringar i Tunadals sågverk. I långa loppet skapar det nya jobb och nya skatteintäkter.

Publicerad 2016-06-09