SCA bidrar ekonomiskt till etableringen av ett nytt centrum för internationell inkontinensforskning i Göteborg. Satsningen kommer att stärka SCAs förmåga att ligga i framkant vad gäller globala inkontinenslösningar.

Det nya centret - kallat Gothenburg Continence Research Center (GCRC) - kommer att inrättas vid Sahlgrenska akademin, vid Göteborgs universitet.

"SCA har en betydande enhet för forskning och utveckling kring inkontinens i Göteborg och det är oerhört värdefullt med närhet till det nya centret och forskning i världsklass", säger Mattias Abrahamsson, Vice President, SCA Incontinence Care.

Vetenskaplig forskning på verkliga behov
"Vi behöver vetenskaplig forskning som bygger på verkliga behov hos personer som lider av inkontinens, och behoven från de som ger dem daglig vård. Det nya forskningscentret kommer att ge oss ny, viktig kunskap kring inkontinensvård, vilket i sin tur kommer att hjälpa oss att utveckla produkter och tjänster som uppfyller dessa behov", säger Hans Bergh, Global Brand Director på SCA och ansvarig för samarbetet med GCRC.

Omkring 100 forskare inom olika discipliner (vetenskapsgrenar) kommer att kopplas till centret, bland andra Adrian Wagg, en av världens ledande forskare inom äldrevård och inkontinens.

Nya sätt att förebygga och hantera inkontinens
Hans Bergh och Ian Milsom
– Med vår forskning vill vi hitta nya sätt att förebygga och hantera inkontinens, förbättra inkontinensskyddet och öka livskvaliteten, så att människor kan leva sina liv till fullo. Detta gäller inte bara de som lider av inkontinens, utan även de många anhöriga som hjälper till med vården, säger Ian Milsom, professor i gynekologi och obstetrik, och ansvarig för GCRC.

De första forskningsprojekten kommer igång under tredje kvartalet i år. Det ena kommer att undersöka varför vissa män som har genomgått prostataoperationer utvecklar inkontinens och andra inte. Parallellt görs forskning på de andra riskfaktorer som finns för att utveckla inkontinens och hur dessa kan förebyggas. Därutöver kommer forskning göras på hur livskvaliteten förbättras för personer som får rätt behandling eller rätt hjälpmedel, samt samhällsnyttan av effektivare inkontinensvård.

Inkontinens - fakta
Inkontinens, som klassas som en rad sjukdomar av Världshälsoorganisationen (WHO), drabbar 4-8 procent av världens befolkning. Det motsvarande cirka 400 miljoner människor. Många indikatorer pekar på att andelen människor som drabbas av problemtiken ökar på global nivå till följd av en den åldrande befolkningen.

År 2020 är förväntningen att befolkningen i världen över 60 år ska ha ökat med 15 procent och passerat miljardstrecket. Bland personer över 65 år räknar man att mellan 15 och 20 procent har inkontinensproblem. (Källa: SCAs årsredovisning, 2015)

Publicerad 2016-05-20