Idag finns det fler uppkopplade apparater än det finns människor på jorden och ändå har vi bara sett början på Sakernas Internet. Läs mer om detta aktuella tema i årets första nummer av Shape, 2016, och hur Sakernas Internet kommer att påverka framtiden.

Fysisk aktivitet, bra kost och ingen tobak är faktorer som kan göra skillnad för hur frisk du är på ålderns höst. Läs intervjun med professor Adrian Wagg och hans recept för hur vi ska hålla oss aktiva, sociala och krya högre upp i åldrarna. Ett annat tema som Shape avhandlar är de stora volymer matavfall som slängs i onödan och hur vi kan bidra till att minska svinnet. Det och mycket annat bjuder nya numret av Shape på.

Fakta om Shape
Shape är en tidning från SCA, främst riktad till kunder, aktieägare och analytiker, men också till journalister, opinionsbildare och andra som är intresserade av SCAs verksamhet och utveckling. Shape ges ut fyra gånger per år. Shape ges också ut på engelska, spanska, tyska, franska, holländska och italienska.

Publicerad 2016-04-09