SVT rapporterar idag den 14/4 2016 om en intern affär som gjordes för 12 år sedan, 2004. SCA följer svensk lagstiftning.

Tvisten som nämns i SVTs reportage gäller en intern omorganisation från 2004 där SCA samlade sin finansverksamhet till Sverige. Den interna omorganisationen genomfördes först efter det att Skatterättsnämnden hade godkänt affären genom ett förhandsbesked. Skatteverket har därefter ändrat sin uppfattning i denna fråga och en tvist pågår för närvarande. På sidan 122 i årsredovisningen framgår att vår bedömning är att Skatteverket inte kommer att vinna bifall för sin talan.

Publicerad 2016-04-14