På bolagsstämman 2015 meddelade SCAs nye VD och då nytillträdde koncernchef, Magnus Groth, att bolagets styrdokument skulle granskas och uppdateras. SCAs styrdokument granskades och godkändes av bolagets styrelse i december 2015.

På bolagsstämman 2015 meddelade SCAs nye VD och då nytillträdde koncernchef, Magnus Groth, att bolagets styrdokument skulle granskas och uppdateras. SCAs styrdokument granskades och godkändes av bolagets styrelse i december 2015.

Styrdokumenten är en viktig del av bolagsstyrningen, och det är avgörande att samtliga medarbetare känner till och följer dem. Dokumenten täcker in följande områden: Bolagsstyrning, kommunikation, finans, HR, IT, juridik och hållbarhet. SCAs koncernpolicyer, instruktioner och riktlinjer finns tillgängliga på bolagets intranät för samtliga medarbetare.

Vidare har attesteringsprocessen inom SCA uppdaterats. Vds kostnader granskas och godkänns löpande av styrelsens ordförande. Styrelseordförandens kostnader granskas och godkänns av revisionsutskottets ordförande. Granskningar görs också av interna och externa revisorer.

Magnus Groth, vd och koncernchef i SCA, säger:

– Vi har gjort den här genomgången för att säkerställa att SCA har en uppdaterad portfölj av styrdokument som hjälper oss att bedriva verksamheten på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Läs mer om SCAs bolagsstyrning i årsredovisningen.

Publicerad 2016-03-31