SCA publicerar idag årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2015. Rapporterna finns tillgängliga på webbplatsen.

Digitala versioner av rapporterna finner du under följande länk: Årsredovisning och hållbarhetsredovisning

Tryckta versioner av rapporterna börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 30 mars.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2016, klockan 17:45.

Publicerad 2016-03-22