I ett pressmeddelande från PwC den 9 mars 2016 informerades att Anna-Clara af Ekenstam väljer att lämna huvudansvaret för sina större revisionsuppdrag. PwC har i samråd med SCA beslutat att utse Mikael Eriksson till ny huvudansvarig revisor. Bytet av huvudansvarig revisor sker omgående. Mikael Eriksson kommer att vara den revisor som avlämnar revisionsberättelsen avseende 2015 för SCA. Ta del av PwC:s pressmeddelande här.

Publicerad 2016-03-18