Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA, har valts om till Forest Stewardship Council (FSC) internationella styrelse, och kommer att representera medlemmarna i ytterligare fyra år. FSC är världens viktigaste plattform för dialog om skogsbruk - på global och nationell nivå.

SCA är en av de största tillverkarna av FSC-certifierade skogsprodukter i världen, och SCA:s hela skogsmark är FSC-certifierad. Certifieringen är ett viktigt sätt att positionera koncernens varumärke, inte minst då efterfrågan på FSC-certifierade produkter har ökat kraftigt under senare år.
Det är bra att Hans Djurberg sitter FSC:s styrelse, eftersom certifieringen är tätt kopplat till SCA:s strategi för ett ansvarsfullt skogsbruk. Kontinuerlig certifieringsförbättring som verktyg är också viktig för SCA:s tillväxt.

Hans ser faktumet att han och ytterligare tre styrelseledamöter (Anthony Conrad Sebastian, Malaysia, Fran Raymond Pris, USA, och Martha Nuñez, Ecuador) har blivit omvalda som ett erkännande för styrelsens arbete under de senaste tre åren. Särskilt för den nya globala strategin som lanserades förra året.

"Strategin stärker FSC: s unika förmåga att samla intressenter för att definiera ett ansvarsfullt skogsbruk och ser till att skogsindustrin följer dess krav. Syftet är att möjliggöra för konsumenter att göra medvetna val när de köper skogsprodukter, så att de därigenom stödjer skogsbruk och producenter som tar sitt hållbarhetsarbete på allvar, säger Hans Djurberg ".

Många utmaningar kvarstår
Även om FSC är väl etablerat på marknaden, kvarstår många av de utmaningar som för tjugo år sedan gav upphov till organisationen. Ett exempel är avskogningen i tropikerna med dess negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden, lokalsamhällen och jordens klimat.

"Endast cirka 10 procent av världens skogar är certifierade idag, och incitament för ohållbara metoder råder fortfarande i många delar för världen. För att certifieringen ska spridas ännu mer, måste certifieringssystemet förenklas och göras mer relevant för olika typer av skogsägare, inte minst familjeskogsbruk ", säger Hans och fortsätter:

"FSC-märkningen måste också bli mer synlig bland konsumenter för att FSC-märkta produkter ska efterfrågas. FSC måste också bli tydligare i sin kommunikation om dess positiva effekter på skog och människor".

Hans har omfattande erfarenhet från skogsindustrin och -bruket, med positioner som bland annat skogsvårdschef på SCA i Sverige och inom IKEA:s globala leveranskedja.

Publicerad 2016-02-19