Fjärde utgåvan 2015 av Magasinet Shape, SCAs magasin om trender, marknader och affärer, har fokus på FN:s 17 nya globala mål för hållbar utveckling är utformade så att alla samhällsaktörer kan dra sitt strå till stacken. Och SCA bidrar på flera olika sätt! I detta nummer kan du också läsa om Kinas ”mjukpapperskung” Li Chao Wang, SCA’s investeringen i Östrand - en av de största svenska industrisatsningarna hittills såväl som en intervju med Magnus Groth om den tio första månaderna i sin roll som VD och koncernchef för SCA. Detta och mycket mer…

Shape är en tidning från SCA, främst riktad till kunder, aktieägare och analytiker, men också till journalister, opinionsbildare och andra som är intresserade av SCAs verksamhet och utveckling. Shape ges ut fyra gånger per år. Shape ges också ut på engelska, spanska, tyska, franska, holländska och italienska.
Lite av innehållet ur Shape No.4/2015:

08. MÖT KINAS MJUKPAPPERSKUNG

Li Chao Wang är en välkänd person i kinesiska näringslivskretsar och hans företag Vinda är nära sammankopplat med SCA.

12. FOKUS: FN:S NYA MÅL

FN:s 17 nya globala mål för hållbar utveckling är utformade så att alla samhällsaktörer kan dra sitt strå till stacken. Och SCA bidrar på flera olika sätt....

22. TALANG: ATT VÄXA SNABBT

Shape tar en närmare titt på contortatallen, skogens snabbväxare..

24. STOR, STÖRRE, ÖSTRAND

Investeringen i Östrand är en av de största svenska industrisatsningarna hittills...

32. NYTT SÄTT ATT BEKÄMPA DENGUE

Parfymerat dagstidningspapper ökar medvetenheten om dengue-feber i Sri Lanka.

Publicerad 2016-02-02