Mellan 30 november och 11 december hålls FN:s stora klimatkonferens COP21 i Paris, Frankrike. Förutom politiker deltar också ett stort antal intresseorganisationer, däribland SCA. Målet med konferensen är att uppnå ett bindande avtal mellan världens länder om klimatförändringarna och på så sätt lösa klimatkrisen. SCA är där för att presentera en lösning som kan hjälpa till att mildra klimatförändringarna.

SCA deltar på COP21 för att sprida budskapet om att hållbart skogsbruk och fiberbaserade produkter kan spela en viktig roll för att mildra klimatförändringarna. Genom sitt medlemskap i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) har SCA deltagit i utvecklingen av ett förslag som fokuserar på skogens förmåga att ta upp koldioxid.

Trenden för volymerna i svenska skogar (Källa: Skogsstyrelsen)
Som Europas största privata skogsägare tror vi på ett aktivt hållbart skogsbruk. Med en aktiv skogsskötsel som resulterar i en nettotillväxt finns det stor potential för bindning av koldioxid. Till exempel har volymerna i de svenska skogarnas virkesförrådet nästan fördubblats under de senaste 90 åren samtidigt som avverkningen har fördubblats.

Här är ett teoretisk experiment av den svenska modellen (i miljarder ton kol). Oceanerna och mark absorberar redan idag 5,5 miljarder ton kol per år. Modellen förutsätter att hälften av världens skogar är relevanta för aktiv skogsskötsel.

Totala utsläpp + 10
Global skogsbruk i linje med den svenska modellen - 2,3
Stopp för avskogning - 1,3
Halvering av skador på skogen - 1,1
Hav och marks kolsänka - 5,5

Totalt - 0,2

Publicerad 2015-12-01