I framtiden kommer SCA mjukpappersbruket i Lilla Edet använda betydligt mindre vatten i sin produktion. Med hjälp av en investering kommer vattenanvändningen vid bruket att minska med 30 procent, vilket är helt i linje med SCAs hållbarhetsmål för vattenanvändning.

Fördelarna med investeringen är många. Förutom minskad vattenförbrukning kommer även energiförbrukningen att minska avsevärt eftersom mindre mängder vatten kommer att värmas i produktionen. Samtidigt kommer kvaliteten på avloppsvattnet till Göta älv förbättras.
"Vi är glada att vi kan göra en miljöinvestering som har många fördelar - dels förbättrad vattenreningen och minska förbrukningen av vatten och energi samtidigt som det återbetalar sig ekonomiskt också. Det är bara fördelar för oss," säger Gunnar Johansson, kvalitet- och miljöchef på Lilla Edet.

Mjukpappersbruket i Lilla Edet har en produktionskapacitet på 100 000 ton per år och sysselsätter ca. 400 medarbetare. Investeringen gjorde i slutet av 2015 och kommer markant förbättra miljöprestanda på anläggningen under många år framöver.

Publicerad 2015-12-11