Femhundra inflytelserika internationella beslutsfattare från näringsliv, myndigheter, det civila samhället och den akademiska världen samlades vid Kungliga slottet i Stockholm, Sverige för femte upplagan av Global Child Forum den 26 november. Kersti Strandqvist, Senior Vice president Sustainability SCA, ledde ett av gruppsamtalen tillsammans med Archana Patkar, programchef, WSSCC.

Mer än trettio framstående talare deltog under dagen, bland annat svenska statsministern Stefan Löfven, chef för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Zeid Ra'ad Al Hussein, Unescos generaldirektör Irina Bokova, och Plan Internationals VD Anne-Birgitte Albrectsen.

Kersti Strandqvist, Senior Vice president Sustainability SCA, ledde ett av gruppsamtalen tillsammans med Archana Patkar, programchef, WSSCC.Kersti Strandqvist, Senior Vice president Sustainability SCA tillsammans med Archana Patkar, programchef, WSSCC.
Temat för dagen var barns rättigheter inom Corporate Sustainability med ett särskilt fokus på nyttan av sektorsövergripande partnerskap. År 2014 ingick SCA ett strategiskt partnerskap med WSSCC, det enda FN-organet som enbart tillägnas hygien. I gruppsamtalen talade Kersti Strandqvist och Archana Patkar om hur partnerskap och samarbete över sektorer kan driva förändring och hur nya sätt att arbeta är ett måste om vi ska kunna uppnå de ambitiösa globala mål för hållbar utveckling som FN har satt upp.

"Genom att arbeta tillsammans och bygga vidare på varandras kompetenser kan vi öka både effektivitet och ändamålsenlighet", säger Kersti Strandqvist. "Genom vårt samarbete, har SCA fått tillgång till beslutsfattare och WSSCC har fått kunskap och en plattform för att nå ut till en bredare publik, till exempel kunder och konsumenter."

Global Forum Child är en oberoende, global plattform med flera intressenter för dialog och ledarskap kring barns rättigheter till stöd för FN: s konvention om barnets rättigheter. Forumet initierades av H.M. Kungen och H.M. drottningen av Sverige 2009. SCA är medlem i dess Advisory Board.

Publicerad 2015-12-04