Klimatrelaterade katastrofer drabbar ofta fattiga länder och det är de mest sårbara i samhället som drabbas hårdast, det vill säga kvinnor och barn. I katastrofer är sanitet- och hygienbehovet extra viktigt för att minska risken för försämrad hälsa. SCA donerar därför 100 000 kr till Musikhjälpen 2015 för att stärka och sprida kunskap kring framförallt kvinnors hygien i samband med klimatrelaterade katastrofer.

Tyg, papper eller lera som mensskydd? Tyvärr är det vardag för miljoner flickor och kvinnor, inte bara i katastrofdrabbade länder. Ofta har de inte tillgång till privata toaletter, vatten eller tvål, och bindor är dyra eller finns helt enkelt inte att köpa. Ingen ska behöva lida av dålig sanitet och hygien. Därför donerar SCA pengar till Musikhjälpen 2015 och det ligger även till grund för SCAs partnerskap med FN-organet WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaborative Council).

WSSCC är det enda FN-organet som fokuserar på sanitet- och hygienbehov hos utsatta och marginaliserade människor. Partnerskapet mellan SCA och WSSCC syftar till att bryta tystnaden kring mens som äventyrar miljoner kvinnors hälsa, öka kunskapen om menstruation och hygien och hjälpa kvinnor och samhällen röja de hinder som håller kvinnor från att delta fullt ut i samhället.

En kvinna demonstrerar en tampong under utbildningen i Sydafrika
Partnerskapet har mynnat ut i en rad aktiviteter för att belysa detta tabubelagda område. T.ex. utbildades volontärer och ett 30-tal flickor från kåkstäderna Khayelitsha och Gugulethu utanför Kapstaden i Sydafrika om hygien och menstruation i slutet av 2014. SCA och WSSCC har även fortsatt utbilda och informera under 2015. T.ex. fick SCA och WSSCC leda ett seminarium inne i FN-högkvarteret i New York på temat kvinnors hygien och tabun kring menstruation.

Publicerad 2015-12-14