En färsk studie har undersökt hur 72 av de största bolagen på Stockholmsbörsen kommunicerar om hållbarhet. Studien visar att SCA är ett av de bästa företagen när det kommer till att både kommunicera och leverera på hållbarhetsområdet.

Rapporten från Handelshögskolan i Stockholm - som kallas "Walking the Talk" - har kollat på hur Sveriges största företag kommunicerar sin hållbarhets ambition samt hur de sedan genomför och utvärderar det. Flera aspekter inom hållbarhet studerades, såsom miljöfrågor, jämställdhet och socialt ansvarstagande.

Författarna till studien - Elisabet Ålander, Lin Lerpold och Uta Hönemann, alla forskare vid Handelshögskolan i Stockholm - jämförde hur mycket företagen kommunicerade (talk) om hållbarhet med vad de faktiskt gjorde (walk). Resultaten visar att de flesta företag kommunicerar mer än de faktiskt gör.

88 procent av företagen pratar mer om sin hållbarhets ambition än om genomförande och praxis. Endast 10 procent kommunicerar hållbarhetsmål bortom 2016, 56 procent talar om hållbarhet i sin affärsstrategi och endast 11 procent har könsbalanserade styrelser.

SCA är tillsammans med H & M, Stora Enso, Atlas Copco och Volvo rankad som en av de fem största företagen som både kommunicerar och gör ("talking walkers"). SCA fick bedömningen 15 i Kommunikation (9,6 i genomsnitt) och 13 i Genomförande (6,1 i genomsnitt).

Uta Hönemann, masterstudent vid Handelshögskolan i Stockholm, säger: "Om ett företag har ett bra hållbarhetsarbete borde de verkligen kommunicera det. Låt inte företag som skryter utan att leverera få ta upp utrymmet. Om så sker kommer CSR-arbetet bli meningslöst och människor kommer att förlora förtroende. "

Publicerad 2015-11-19