SCA har ytterligare förbättrat sitt resultat i WWFs Environmental Paper Company Index (EPCI), jämfört med senaste mätningen 2013. SCA förbättrade sitt betyg i alla kategorier, ett bevis på att SCAs ansträngningar med minskad miljöpåverkan har lönat sig.

EPCI är ett verktyg för företag som strävar efter att förbättra sin miljöprestanda i deras massa- och pappersproduktion och samtidigt vill vara transparanta med resultatet.
Övergripande visar EPCI 2015 en positiv trend med större öppenhet och mer hållbarhet bland världens mer progressiva tillverkare av massa- och pappersprodukter. De 31 frivilliga deltagarna i 2015 års index producerar tillsammans 15 procent av världens papper och kartong, och 15 procent av världens pappersmassa.

SCA förbättrade sitt resultat i alla kategorier - wellpappråvara, grafiskt LWC-papper, offset obestruket grafiskt papper, massa och mjukpapper - jämfört med föregående index från 2013.

SCA uppnådde följande totalpoäng (2013års resultat inom parentes):

Wellpapp: 81,2 procent (75,3)
Graphic LWC-papper: 84,9 procent (79)
Graphic obestruket offsetpapper: 85,8 procent (77,1)
Massa 86,9 (74,9)
Tissue 79,1 (72,1)
Lina Palm, Public Affairs Manager på SCA, säger:
"Det gläder mig att se förbättrat resultat i alla kategorier. WWF: s index ger oss ett bra tillfälle att utvärdera våra ständiga förbättringsåtgärder inom miljöområdet samtidigt som vi får en bekräftelse att våra insatser producerar konkreta resultat."

WWF framhöll SCAs framsteg inom följande områden:

SCA ökade delen FSC-certifierat fibrer i wellråvaror och tidningspapper.
I mjukpapperskategorin ökade SCA mängden FSC-certifierade och returfiber samt minskade avfallet som gick till deponi.
EPCI startade år 2010, i sin nuvarande form. Antalet deltagande företag har ökat från 5 år 2010 till 31 i den senaste index. Detta är fjärde gången SCA som deltar i EPCI.

Emmanuelle Neyroumande, Pulp and Paper Global Manager på WWF International, säger: "Massa- och pappersindustrin har potentialen att bidra till en grönare ekonomi. EPCI 2015 visar på framsteg i den riktningen, åtminstone hos branschens mest transparenta bolag."

Publicerad 2015-11-13