När ett företag söker specifika lösningar, teknik eller kompetens för ett utvecklingsprojekt utanför sina befintliga nätverk, kallas detta ofta för öppen innovation. SCA har anammat detta och det har flera fördelar för organisationen, bland annat ökad innovationsförmåga och kortare ledtider.

SCA började arbeta systematiskt med öppen innovation 2006. Vid den tiden började företaget att samarbeta med InnoCentive, en så kallad "innovationsförmedlare" som förbinder dem som har en utmaning med människor som kan lösa dessa utmaningar.

InnoCentive har ett nätverk med 365.000 "lösare" - duktiga specialister inom ett brett spektrum av områden, såsom teknik, datavetenskap och kemi. SCA använder InnoCentive som ett komplement till egen utveckling och genom detta samarbete har SCA fått lösningar och extern ingång till en mångfald av utmaningar.

"Den främsta orsaken bakom den här typen av samarbete är för att öka vår innovationsförmåga - både när det gäller nya idéer och produkter - samt minska ledtiden från idé till färdig produkt. I vissa fall någon annan kanske redan har en lösning på våra problem, vilket gör att vi kan spara mycket tid," säger Kerstin Johansson, Open Innovation Manager på SCA och fortsätter

"En annan typ av öppen innovation är när vi arbetar nära våra kunder i utvecklingsprojekt. I sådana fall kan vi få ytterligare input från dem, vilket ökar kvaliteten på den färdiga produkten och ser till att vi utvecklar produkter som våra kunder verkligen efterfrågar."

Innovations portal
En annan viktig kanal för att uppmuntra och underlätta samarbete med externa partners är SCAs Open Innovation Portal, som har funnits sedan 2013. Det ligger på sca.com och innehåller information om områden där SCA är ute efter samarbete och extern ingång.

SCA söker för närvarande externa idéer och samarbete när det gäller förebyggande av dålig lukt och sätt att tvätta händerna utan tvål och vatten.

Torks EasyCube app
Några konkreta resultat från den öppna innovationen omfattar hittills, till exempel, TENA U-test - en integrerad lösning för att enkelt upptäcka urinvägsinfektioner, utvecklat av ett litet nystartat företag - och Tork EasyCube, en IT-baserad tjänst för offentliga toaletter som ger realtidsdata över användningen, vilket ger personalen en omedelbar överblick över när och var rengöring krävs och vilka dispensrar som måste fyllas på.

Även om det finns många fördelar med externt samarbete påpekar Kerstin att det också finns utmaningar med öppen innovation.

"En utmaning avser immateriella rättigheter. När en extern part kommer till oss vill vi att de ska ha ett patent på sin idé. På så sätt kan vi undvika diskussioner om vem som äger den ursprungliga idén".

"Öppen innovation är inte en lösning i alla situationer. Det är speciellt lämplig i de tidiga utvecklingsfaser och när vi utforskar nya områden eller söker banbrytande innovationer. I sådana situationer kan det också vara värt att titta efter lösningar utanför företaget. "

Publicerad 2015-11-24