November 19 är Världstoalettdagen. På denna dag uppmärksammas vikten av god sanitet och hygien världen över. För att uppmärksamma det har SCA i samarbetat med 2theloo och Roca (We Are Water Foundation) skapat en "upplevelse toalett" i shoppingcentret i Amstelveen, Nederländerna. Under en vecka får besökarna till toaletten möjlighet att uppleva hur de sanitära förhållandena i fattiga delar av Afrika fungerar jämfört med sanitära förhållandena i Nederländerna.

Det dör årligen 1,6 miljoner människor och 2.000 barn varje dag av kolera, diarré och maskinfektioner - sjukdomar främst orsakade av smutsiga toaletter (eller bristen på toaletter) och dålig hygien.
"Dessa siffror är bokstavligen skit, enligt vår uppfattning", säger Gertie Eikenaar, kommunikationsdirektör för SCA i Benelux och fortsätter:

"Säkert dricksvatten, goda sanitära möjligheter och grundläggande hygienutrymmen bör vara tillgängliga för alla människor överallt. Det är med utgång i denna ambition som vi samarbetar med 2theloo och Roca (We Are Water Foundation) för att skapa långsiktiga lösningar på detta problem."

I många delar av Afrika är en toalett fortfarande bara ett hål i marken - inget avloppsnätet, inget rinnande vatten. En videosekvens som besökarna till "upplevelse toaletten" får ta del av visar hur människor i Afrika gräver upp avföring från en latrin och dumpar det i floden, medan kvinnor tvättar i samma flod lite längre upp.

"Det är en bitter kontrast mot västerländska sanitära förhållanden. Med vår åtgärd hoppas vi kunna skapa medvetenhet om skillnaderna mellan hygienutrymmen här i Nederländerna och bedrövliga situationer i andra delar av världen. Det finns 2,5 miljarder människor utan anständiga sanitära anläggningar - och ändå är detta något som vi ofta tar för givet ", säger Gertie Eikenaar.

Alla besökare till "upplevelse toaletten" i Amstelveen har möjlighet att donera deras ingångsbiljett. Allt insamlat belopp kommer sedan att fördubblas av SCA och doneras till ett "We Are Water Foundation"-projekt i Bangladesh med syfte att bygga latriner i skolor.

Publicerad 2015-11-19