SCA bedriver verksamhet i över hundra länder och har i många fall ledande marknadspositioner. Det är naturligt att SCA i likhet med andra större internationella företag i olika sammanhang och av olika anledningar granskas av bland andra olika konkurrensmyndigheter.

Som meddelas i maj pågår konkurrensmyndigheters granskning av SCAs verksamhet i Chile. SCA samarbetar med myndigheterna och tillhandahåller all efterfrågad information. Undersökningen gäller tiden före 2011 då verksamheten drevs av förra ägaren till PISA. 2012 förvärvade SCA hela PISA. SCA bedömer att den pågående utredningen inte kan få materiell finansiell effekt.

Publicerad 2015-10-29