Anläggningar och kontor runt om i världen gick samman i SCAs första Global Safety Week för att utbilda och påpeka vikten av god hälsa och säkerhet på, och utanför, arbetsplatsen.

För SCA är hälsa och säkerhet av högsta prioritet - vi tror på att ingen ska behöva riskera sin hälsa på arbetsplatsen. Av den anledningen satte vi upp ett mål att vi skulle minska vår olycksfrekvens med 25 % mellan 2011-2016. Ett mål som vi nådde 2014 - två år i förväg!

Trots detta är målet noll arbetsplatsolyckor och vi ägnar därför samma fokus på den fysiska arbetsmiljön som vi gör för att främja en kultur där säkerheten kommer först. Det är därför vi initierade en global Safety Week. En vecka där fokus var på hur individen och lagarbetet påverkar säkerhet och välmående, även utanför arbetsplatsen.

Här är några av de olika åtgärder som ägde rum i SCAs under veckan:

Kontorsyoga och hantverksprojekt

På kontoret i Göteborgs betonades vikten av att investera i sig själv och sin hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Till exempel kunde de anställda ta del av yoga på kontoret för att lära sig att hantera stress och sömnproblem, och i ett hanterverksprojekt "Konst för hälsa och välbefinnande" där mer än 60 medarbetare målade en samlad bild tillsammans.

Dessutom deltog 40 anställda i en löpträning som innebar en timmes löpning i närheten av kontoret. Även om det var en tuff prövning för några av löparna, var det framgångsrikt med många glada miner.

Skattjakt i Malaysia 

Tre av SCAs anläggningar i Malaysia och Taiwan stödde det globala initiativet med liknande aktiviteter och utbildningar under hela veckan. En av aktiviteterna i Malaysia var en säkerhets skattjakt - en energifylld lagtävling som ägde rum på en närliggande utomhuspark med engagerande spel och frågesporter samt en workshop kring hälsa och säkerhet.

Detta kompletterades med aktiviteter, inklusive en aerobics träning för att främja medarbetarnas hälsomedvetenhet och en lagtävling om säkerhetsbestämmelser.


Trafiksäkerhet på arbetsplatsen

I Frankrike fick anställda möjlighet att sätta sig in i hur det är att operera fordon samt förstå vikten av att hålla sig till gångvägar. I en gaffeltruck är sikten vanligtvis mycket låg och döda vinklar och "blinda fläckar" är mycket viktigt att ta hänsyn till för att minska olycksrisken, både för operatör och medarbetare.

Truckar var också temat för det frågespel om säkerhet som att de anställda vid mjukpappersbruk i Witzenhausen, Tyskland, deltog i. Den lokala organisationen hade lagt ner mycket kreativitet i spelet som syftade till att skapa medvetenhet om trafikfrågor inom fabrikerna.

Publicerad 2015-10-12