Med anledning av den rådande flyktingsituationen i vår värld kommer SCA att skänka hygienprodukter och pengar för att hjälpa till vid de flyktingdrabbade områdena.

Vi håller just nu på att fylla en container med hygienprodukter, framförallt mensskydd och barnblöjor, som kommer att komma tusentals flyktingar till nytta. Tillsammans med en internationellt etablerad hjälporganisation kommer SCA se till att hygienprodukterna kommer till de människor som behöver dem som mest. SCA har också donerat en summa pengar till Rädda Barnen.

Publicerad 2015-09-04