Onsdagen den 9 september besökte Kungen Västernorrland för att ta del av länets utveckling vad gäller skogsnäring och forskning. Dagen inleddes i SCA:s mångfaldspark Njurundakusten och avslutades vid Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN i Sundsvall.

Dagen inleddes i Njurundakustens mångfaldspark i närheten av orten Galtström söder om Sundsvall. Ulf Larsson, vd SCA Forest Products, och Mats Sandgren, vd SCA Skog, hälsade välkommen.
Njurundakusten är SCA:s fjärde mångfaldspark. Parkerna utgörs av större landskapsavsnitt på flera hundra hektar där minst halva skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- eller kulturvärden. En mängd olika åtgärder och skötselmetoder används, för att förstärka värden som redan finns och skapa nya.

Under besöket fick kungen en inblick i SCA:s verksamhet i Sundsvallsregionen och gladde sig med SCA åt investeringen i en utbyggd massafabrik i Östrand.

Provtur i en skördare

Medelpads skogsförvaltning beskrev sedan hur man arbetar med ekologisk landskapsplanering och naturhänsyn, och kungen fick både se en naturvårdsbränning och pröva spakarna i en skördare.

Eftermiddagen tillbringades på Mittuniversitetets skogsindustriella forskningscenter Fibre Science and Communication Network (FSCN) i Sundsvall.

Publicerad 2015-09-11