Andra utgåvan 2015 av Magasinet Shape, SCAs magasin om trender, marknader och affärer, har fokus på mat och hur maten har kommit att bli en allt viktigare del av vår identitet. I detta nummer finns också en intervju med SCAs nya VD och koncernchef Magnus Groth samt intressanta artiklar om avancerade hygienlösningar inom inkontinensområdet, en åldrande arbetsskaras utmaningar på samhället och hur innovation ska omvandla slam från pappersindustrin till värdefulla komponenter.

Shape är en tidning från SCA, främst riktad till kunder, aktieägare och analytiker, men också till journalister, opinionsbildare och andra som är intresserade av SCAs verksamhet och utveckling. Shape ges ut fyra gånger per år. Shape ges också ut på engelska, spanska, tyska, franska, holländska och italienska.
Lite av innehållet ur Shape No.2/2015:

 • 06. Åldras på jobbet
 • Medan jordens befolkning blir allt äldre, diskuterar forskare och beslutsfattare hur arbetslivet ska anpassas till äldre medarbetare.
 • 10 FOKUS: Det våras för foodien
 • Matkulturen blir allt mer global. Det du äter visar i allt högre grad vem du är.
 • 20. Ny ledare
 • SCAs nye vd Magnus Groth lever och arbetar enligt mottot "gör det nu". Det är alltid bättre att fatta beslut än att vänta och se.
 • 24. Slutslösat
 • Nu utvecklas en process som omvandlar slam från pappersindustrin till värdefull energi och sänker utsläppen av koldioxid.
 • 30. Avancerad hygienlösning
  En liten sensor i inkontinensskyddet förenklar för vårdgivare att erbjuda patienterna mer individuella hygienlösningar.

Publicerad 2015-07-03