Tillgång till sanitet och hygien påverkar både ekonomisk utveckling, hälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter, utbildning, miljö och arbetstillfällen. Detta var det övergripande temat vid ett hygienseminarium i SCAs paviljong i samband med målgången av Volvo Ocean Race.

Rubriken på seminariet var "Från stigma till värdighet: mens, inkontinens och andra blinda fläckar i mänskligt utvecklingsarbete". Representanter från Sida, WaterAid, WSSCC (Water Supply & Sanitation Collaborative Council) och SCA gav presentationer från en myndighets, ideell organisations, FN-organs respektive företags perspektiv vilket bidrog till en mångfacetterad bild av ämnet.
"Money talks - det finns en tydlig koppling mellan kvinnors ekonomiska ställning och menshygien (MHM)", sade Marie Ottosson, biträdande generaldirektör på Sida, med hänvisning till det faktum att miljontals kvinnor och flickor inte kan gå till jobbet eller skolan de dagar de har mens. "Tillgång till rent vatten och förbättrad sanitet och hygien är avgörande faktorer inom de föreslagna utvecklingsmålen (Sustainable Developent Goals, SDG). Vi anser att stöd till menshygienprogram (MHM) som syftar till att förbättra kvinnors och flickors liv är högst relevanta för att uppnå övergripande utvecklingsmål".

"Det viktigaste är att bryta tystnaden kring menstruation", säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid i Sverige och hon uppmuntrade alla på seminariet att gå hem och prata med åtminstone fem personer om menstruation.
Archana Patkar, programchef på WSSCC breddade perspektivet och förespråkade ett livscykelperspektiv.

"Alla är sårbara vid någon punkt i livet. Du är ung och sedan når du klimakteriet vilket inte är något du talar högt om. Om vi ​​kan bryta tabun kring dessa frågor, kan världen blir en bättre plats".

Kersti Strandqvist, hållbarhetsdirektör på SCA bidrog med affärsperspektiv. "Varför engagerar vi i näringslivet oss i dessa frågor? Det är för att vi vill göra skillnad och skapa värde för människor och samhället, samtidigt som vi tillhandahåller hygienlösningar och gör affärer".

Talarna var eniga om att om vi ska arbeta mot att förändra världen till det bättre och kunna uppnå FN:s föreslagna utvecklingsmål så måste olika intressenter samarbeta över gränserna mot ett gemensamt mål.

Publicerad 2015-07-01