Ett antal personer från SCA, Team SCA, regeringstjänstemän och allmänheten samlades utanför SCA paviljongen i Haag den 19 juni för att bryta tabun och uppmärksamma vikten av bra hygien vid menstruation.

Eftermiddagen började med en call-to-action för att bryta tabun kring menstruation under ledning av Team SCA besättningsmedlemmen Sara Hastreiter. Hon fick sällskap av Lambert Grijns (Nederländska utrikesministeriet), Archana Patkar (WSSCC) och Gabriella Ekelund (SCA). Tillsammans började ceremonin som en regatta; sänkning av en särskild flagga utanför SCA paviljongen och en signal från ett horn, som markering av början av resan.

"Det är roligt att se att SCA, Nederländska utrikesministeriet, WSSCC och många andra nederländska partners har inlett ett möte om detta ämne idag och har förbundit sig att intensifiera sina ansträngningar inom området. Jag är stolt över att markera inledningen av denna "call to action" på ett sätt som jag känner till mycket väl och önskar er lycka till i er resa för att förbättra kvinnors jämställdhet ", sade Sara Hastreiter.

Dagen fortsatte med en avtäckning för en utställning gjord av en grupp skolbarn i deras tolkning av menstruation och hygien; ett speciellt ämne de har studerat i skolan under de senaste veckorna. I huvudsak sammanfattade två pojkar sina intryck som "menstruation är tufft" och "det är dambindor – skäms inte över det".
I det formella mötet som följde höll Lambert Grijns vid Nederländska utrikesministeriet ett inledningsanförande och Hilda Albreda från NGO Simavi fortsatte och knöt an till FN: s mål för hållbar utveckling och i synnerhet de runt kvinnors egenmakt, sanitet och hygien.

Archana Patkar, programchef för WSSCC, fortsatte med att tala om hennes förstahands upplevelser kring menstruationsutbildning, politik och praxis i Sydasien och Västafrika.

"Menstruation, klimakteriet och inkontinens är milstolpar i människans livscykel. Låt oss tala om dem och underlätta praktiska lösningar för att ersätta gamla tystnad, skam och rädsla med förståelse, stolthet och värdighet. Detta är nyckeln till att frigöra den fulla potentialen hos kvinnor och flickor runt om i världen. Ta löftet - bryt tystnaden ", säger Archana Patkar!

Session avslutades av Gabriella Ekelund, VP Corporate Brand Communications SCA, som gav perspektivet från den privata sektorn och hur vi alla har en roll att spela när det gäller att bryta tabut kring menstruationen.

"Något så enkelt som att tala om vad menstruation är och hur du bäst tar itu med det kan spela en avgörande roll för livskvaliteten för flickor och kvinnor. Att fortsätta att prata om menstruation är ett ansvar för var och en av oss och ett första steg mot förändring inom detta tabubelagda område ", säger Gabriella Ekelund.

Eftermiddagen avrundades av att alla deltagare sa löftet som sägs vid menstruationsutbildningar: "Jag kommer att bryta tystnaden om menstruation. Jag kommer inte att känna mig blyg; Jag kommer att vara stolt. Jag kommer att sprida ordet utanför och inne i hemmet. "

Publicerad 2015-06-24