SCA tar ett helhetsgrepp om miljöpåverkan – vi har mål för att minska koldioxidutsläppen, tredubbla produktionen av skogsbaserade biobränslen och öka tillgången på vindkraft. Ett exempel på hur vi tar stora kliv för att minska vårt koldioxidutsläpp finns i SCAs anläggning i finska Nokia.

SCA investerar i en ny biobränsleanläggning i Finland tillsammans med ett antal andra bolag. Genom att samproducera energi från biomassa, som har sitt ursprung i skogen, blir SCAs finska anläggning i Nokia inte längre beroende av energi från rysk naturgas för att generera ånga. Dessutom minskar anläggningen sitt koldioxidavtryck rejält – utsläppen minskar med cirka 20 000 ton per år, motsvarande 40 procent.

"Trots utmärkta insatser för att minska energikonsumptionen vid Nokia-anläggningen så konsumerar vi ånga som kan värma halva byn Nokia. Genom att investera i en ny kraftanläggning säkrar vi tillgången på ånga, minskar koldioxidutsläppet samt reducerar våra kostnader. Detta samtidigt som vi förbättrar effektiviteten och bidrar till att uppnå SCAs miljömål," säger Rob Fuhrmann, Product Supply Director för den nordiska regionen.

Biomassan till den nya kraftanläggningen köps in lokalt. Hälften av bioslammet från vår egen mjukpappersframställning tas tillvara som energikälla i anläggningen. Det innebär ytterligare fördelar då kostnaderna går ner och produktionsrester tas om hand.

SCA räknar med att investeringen kommer att betala sig på knappt fyra år. Projektet är redan igång och anläggningen kommer att tas i bruk under 2016.

Publicerad 2015-06-09